از گالری عکس و موسيقی و شعر  

ساده غزل

ديدن نماييد

sadehghazal.multiply