موفقيت گالری عکس ساده غزل :

چندی پيش سايت خبری bbc persian مسابقه ای با موضوع آب برگزار نمود که بعد از اتمام آن عکس ارسالی من به عنوان نفر اول برگزيده شد جهت اطلاع بيشتر می توانيد به اين سايت مراجعه نماييد.

 

اين سايت در توضيح عکس چنين آورده است:

همه آنچه در اين عکس ساده و زيبا حضور دارد، مانند نور و نقش، بازتابی از کيفيت آب است.

 

*********************************************

 گالری شعر و صدا و موسيقی راه اندازی شد

با ياری خداوند و  لطف دوستان از اين به بعد می توانيد دکلمه اشعار را با صدای خودم و دوست عزيزم فرامرز بشنويد با تشکر از همکاری صميمانه دوست گراميم امين که در تهيه و ضبط ما را ياری نمودند